La poma de la victoria

La poma de la victoria

Volver a empezaaaaaaaarr, otra vez...

Hola otra vez!

Después de unas PEQUEÑAS vacaciones, volvemos a la carga con mucha energía y muchas ganas de seguir aprendiendo.
No vamos a mentiros, las vacaciones se nos han hecho cortíiiiiiiiiiisimas, aún tenemos ganas de seguir de playa, pero ahora nos toca volver a clase.

Esperamos que las anteriores entradas os hayan servido de ayuda durante este invierno y en estos mesecitos de vacaciones (aunque seguramente no hayamos tenido muchos internautas por aquí), que podamos seguir ayudándoos  y que disfruteis del curso que entra.


Mucha suerte! ;)

Educación para la Paz

Educación para la Paz

Os escribo este pequeño apartado para explicaros que hemos realizado un proyecto basado en un Hot Potatoes que habla de la Educación para la Paz.


Este proyecto está pensado para un colectivo de niños de ciclo superior de primaria que se puede adaptar a cualquier escuela teniendo en cuenta las diferencias de tipo cultural, social, etc.


Respecto a los objetivos que nos proponemos para la realización de este trabajo, se basan en el fomento de los valores eticos y morales trabajados en grupos en las diferentes materias, pero con más énfasis en la asignatura de educación para la ciudadanía.

Con este proyecto también pretenemos desarrollar las competencias basadas en la inserción social.Como es lógico para trabajar la ciudadanía los alumnos deben tener una base de conocimientos históricos sobre los hechos más relevantes.


Nuestro proyecto está formado por diferentes acticvidades entre las que encontramos el JCross, JQuiz, JMix, JCloze. Estas actividades van dirigidas a los alumnos, concretamente, al trabajo de los valores que previamente se han trabajado en clase sobre la Educación para la Paz.

Aquí tenéis el enlace para visitar nuestro proyecto:

http://dl.dropbox.com/u/7859984/index.htm


   Esperemos que os guste y os animanos a que participéis de el


Projecte 1x1 ??, què us suggereix?


Us donaré un parell de pistes...


- És un recurs informàtic

- Podreu fer les vostres tasques amb el seu ajut

- Cal que teniu una pissarra digital a l’aula i xarxa Wi-Fi.


Què?! Encara no sabeu de què parlem?

Doncs ara us explicaré què és això del Projecte 1X1. Som-hi!


Quan parlem de Projecte 1X1 el que estem volent dir és que cadascun dels alumnes o professors podran realitzar les seves tasques, ajudant-se d’aquest recurs informàtic que ens ofereix un ventall d’opcions per ampliar el nostre coneixement.


El Projecte 1X1 ens permet tenir una certa autonomia amb els ordinadors ja que no ens caldrà posar-nos en grup per fer les activitats…TINDREM UN ORDINADOR PORTÀTIL PER PERSONA!A més a més, podrem anar deixant una mica de banda els llibres de text en paper per utilitzar llibres més avançats i moderns, com són els llibres de text digitals. Aquests us permeten apreciar animacions, simulacions, vídeos... a més de poder practicar amb exercicis que us facilitaran la vostra autoavaluació i l’avaluació que us farà el professor o professora.


Si no teniu connexió Wi-Fi ni pissarra digital, no us preocupeu. Amb el Projecte 1X1 us connectaran la xarxa Wi-Fi i us instal·laran a l’aula una pissarra digital.


Com que és el centre qui tria els llibres de text electrònics que els alumnes han d’utilitzar, el Departament d’Educació subvenciona la compra de les llicències d’ús d’aquests llibres digitals amb 30 euros per persona.


Per si teniu qualsevol dubte us passem un vídeo que ens parla sobre el Projecte 1X1. 


Esperem que us animeu a fer servir aquest recurs i que us hagi servit aquesta informació.


                         Fins aviat!;)

Uns quaderns de tipus virtual (II)

Per acabar d'aprofundir, volem aportar encara més informació sobre els quaderns virtuals amb la finalitat que, aquells als qui els interessi el tema, puguin tenir tot el conjunt de informacions que els ajudi a saber-ne més sobre aquest recurs virtual a l'abast de tothom.


Tipus d'activitats que podem trobar en els QV
Els tipus d'activitats definits per l'estàndard QTI i suportats actualment per Quaderns Virtuals són:

Selecció

Són preguntes on s'ha d'escollir la resposta o respostes correctes d'entre una llista d'opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i en les seves opcions de resposta pot contenir texts, imatges i/o sons. Per exemple:
http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_caract01.htm

Ordenació

S'ha d'ordenar els elements que es presenten desordenats. Per establir l'ordre correcte s'haurà de moure cada objecte a la posició adient . L'orientació de les respostes pot ser tant horitzontal com vertical i el material emprat imatges o texts. Exemple

http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_caract02.htm


Omplir espais

Es tracta d'omplir un o més espais en blanc amb les respostes que l'alumnat crequi que són correctes. Exemple

http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_caract03.htm


Arrossegar

Permeten desplaçar cada resposta cap a la posició correcta. Exemple:

 http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_caract04.htm

Zones sensibles

Són preguntes en les que es poden marcar zones o unir punts d'una imatge. Exemple

http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_caract05.htm

Dibuix

Són preguntes en què l'alumne podrà dibuixar línies i polígons a sobre una imatge.. Exemple

http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_caract06.htm


A cada full i/o pregunta es pot afegir material addicional com a informació de suport, ampliació o referència. A més, tant els exercicis com el material addicional poden incloure elements multimèdia: àudio, vídeo, animacions, codi HTML...EL FUNCIONAMENT: CICLE COMPLET

El procés que segueix un Quadern Virtual des de que es crea fins a que es realitzat per l'alumnat i avaluat pel professorat és:

- Selecció del Quadern: Primerament, cal cercar si ja existeix algun Quadern a la Biblioteca de Quaderns Virtuals ( http://clic.edu365.cat/qv_biblio/) que s'adequï al temari triat per treballat amb l'alumnat. Per poder fer-ho, la biblioteca ofereix un cercador que permet trobar Quaderns a partir d'uns paràmetres (com per exemple, l'àrea i el nivell educatius o el títol, entre d'altres).

- Creació del Quadern: Si no trobem cap Quadern a la Biblioteca que compleixi els paràmetres indicats, l'educador/a pot crear-ne un amb l'editor de Quaderns Virtuals o qualsevol altra eina capaç de elaborar documents compatibles amb QTI (com ara Qaed o Macromedia Authorware).
Una vegada ja hem creat el Quadern, s'ha de col·locar en un lloc accessible via web. Amb l'editor de Quaderns Virtuals en línia la publicació del Quadern és automàtica.

- Publicació, seguiment i correcció del Quadern: Un cop finalitzada la creació del Quadern, el professor/a ha de decidir com posar-ho a disposició de l'alumnat, i que aquests el puguin realitzar. Per fer-ho, pot triar entre diverses alternatives:

Mitjançant Pàgina web

Amb aquesta modalitat les respostes dels alumnes no s'enregistren, i, per tant, és una bona opció per tal que els alumnes puguin desenvolupar les activitats sense cap pretensió d'avaluació externa, només amb l'objectiu de l'exercitació, l'aprenentatge i/o l'autoavaluació.
Plataforma educativa

El principal benefici d'integrar Quaderns Virtuals a una plataforma educativa (elearning) és que d'aquesta manera permeten configurar diversos paràmetres (nombre màxim d'intents, si es permet o no la correcció automàtica o si ha d'incloure quadres d'intervenció…) i  es pot consultar en qualsevol moment, l'estat dels Quaderns assignats a cada alumne/a. Per tant, es pot fer el seguiment, avaluar la progressió dels estudiants, i, fins i tot, en el cas de tenir activada l'opció d'anotacions, establir una comunicació asincrònica amb l'alumnat per resoldre els dubtes i enviar comentaris que puguin aparèixer durant la realització i la correcció del Quadern.

En l'actualitat, Quaderns Virtuals és un servei integrat dins les plataformes Moodle, intranet de centre i educampus (plataforma educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix accés personalitzat a tot el seu professorat i alumnat mitjançant el portal educatiu edu365.cat): el professorat pot assignar Quaderns als alumnes donats d'alta a qualsevol d'aquestes plataformes.

The bookshelf

The bookshelfXTEC institutional link, which is a site where the educational centers can create virtual books freely, which are accessible to everyone, and organized by tags web 2.0 style.

Virtual books may focus on the theme you want and involving a group. This virtuals books having great potential educational and informative.

Here is an example of a virtual book that deals with philosophy:

PARA LOS QUE EXTRAÑAN LOS VIEJOS TIEMPOS

Para ellos, y sólo para ellos, los que extrañan aquellos años. Infancia y juventud.

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y aflicción.
Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
Era su cabellera obscura
hecha de noche y de dolor.
Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...
Juventud, divino tesoro
¡ya te vas para no volver...!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
La otra fue más sensitiva,
y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
cual no pensé encontrar jamás.
Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...
En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y le mató, triste y pequeño
falto de luz, falto de fe...
Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
Otra juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón
poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad:
y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!...
Cuando quiero llorar, no lloro,
¡y a veces lloro sin querer!
¡Y las demás!, en tantos climas,
en tantas tierras, siempre son,
si no pretexto de mis rimas,
fantasmas de mi corazón.
En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!
Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris me acerco
a los rosales del jardín...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!...
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!

    Rubén Darío

El grande.

Els quaderns de tipus virtual

Si aquest estiu no teniu res a fer, esteu avorrits com unes ostres y us passeu tot el dia davant del televisor, us recomano que no perdeu detall de com fer un quadern virtual... És molt entretingut, s'apren molt i és molt útil com a recurs alternatiu d'aprenentatge. Als nens els encanta. Mireu, mireu!

Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet elaborar materials amb diversos tipus d'exercicis per tal d'avaluar el progrés i el rendiment dels alumnes. El projecte consta de diferents aplicacions, com per exemple, l'editor, el visualitzador, generador web...), accessibles des de qualsevol nevagador web amb connexió a Internet. A més, d'alguna d'elles (com per exemple l'editor o el visualitzador) també disposen d'una versió que podem anomenar portable perquè permet treballar amb elles sense necessitat de disposar de connexió a la Xarxa.

A continuació exposem les característiques que tenen aquests quaderns virtuals:

- Estructura dels quaderns:
Els Quaderns Virtuals elaborats pels mestres i amb els que treballa l'alumnat, d'igual forma que els quaderns tradicionals, estan formats per un conjunt de fulls en els que es distribueixen preguntes i material addicional de consulta i referències. A més a més, les qüestions poden tenir diversos punts de diàleg , que fan que l'alumnat i professorat puguin escriure-hi comentaris i dubtes.

El caràcter flexiu de la seva estructura permet al mestre crear diverses propostes educatives per grups heterogenis, tenint en compte les seves necessitats particulars i ritme de treball i d'aprenentatge. Apart, es poden utilitzar com a material de treball per qualsevol àrea i nivell educatiu (sempre tenint en compte les necessitats del alumnes).

Si ens centrem en el nivell intern de l'aplicació, cada Quadern està representat per un fitxer XML i un conjunt d’elements multimèdia (imatges, vídeos, àudios...). Aquest fitxer XML, que segueix l’estàndard QTI, defineix l’estructura dels fulls i preguntes del Quadern així com també la seva avaluació.- Aparences dels quaderns virtuals:
L'aspecte visual o interfície que presenta els Quaderns Virtuals pot variar en funció de l'aparença o "pell triada". El professor o la professora pot decidir quina és més adequada atenent a les característiques dels destinataris, com per exemple l'àrea i els nivells educatius. Sigui com sigui, la informació i contingut del Quaderns és la mateixa independentment l'aparença escollida; el que realment varia és el disseny visual dels textos, colors de fons i finestres d'aplicació...En aquests moments, podem cercar tres aparences disponibles:


1. Estàndard. Els Quaderns tenen la següent aparença física per defecte u omissió.

2. Infantil. Aparença per Quaderns de primària, amb un disseny més visual.

3. Formal. Aparença més sèria.